Ekorre Academic

Ekorre Academic omogućava sveučilištima i fakultetima pristupačno uređivanje glavnih stranica kao i mnoštva drugih stranica poput zasebnog intraneta, odnosno zaštićenog dijela internetskih stranica. Sustav automatski kreira stranice za svaki od kolegija, a na jednostavan način moguće je kreirati i zasebne stranice za potrebe konferencija ili projekata.

Sustav je visoko integriran sa Informacijskim sustavom visokih učilišta – ISVU što omogućava administratorima, djelatnicima i studentima upravljanje podacima na jednom mjestu, te prikazivanje na svim relevantnim stranicama na prilagođen način.

Osim osnovnih funkcionalnosti web stranica, sustav omogućava upravi, rektoratu/dekanatu, referadi, kadrovskoj službi, profesorima, djelatnicima, studentima, vanjskim tvrtkama i partnerima suradnju kroz brojne aplikacije koje podržavanju poslovne i nastavne procese.

Rješenja temeljena na Ekorre Academic sustavu orijentirana su prema korisniku, a sežu od jednostavnih web stranica do velikih kompleksnih sustava s mnoštvom aplikacija.

Ekorre Academic temeljen je Quilt CMS sustavu sa brojnim povezanim aplikacijama. Quilt CMS razvijen je na Sveučilištu u Zagrebu Fakultetu elektrotehnike i računarstva (FER), a od 2019. godine Ekorre Digital ga uz suradnju sa FER-om dodatno razvija i održava za potrebe drugih sveučilišta i fakulteta.