Kontakt

Ekorre Digital d.o.o.

Adresa: Zelinska 7, 10 000 Zagreb
E-mail: info@ekorre.hr

OIB: 00683857211
Matični broj: 05008018
MBS: 081208334

Žiro račun u Raiffeisenbank Austria d.d.
IBAN: HR4724840081135093988
SWIFT: RZBHHR2X

Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti

Direktori: Krešimir Kroflin, Svebor Prstačić

Tvrtka je upisana pri Trgovačkom sudu u Zagrebu pod poslovnim brojem
Tt-18/40175-4